SRC 1 Belgesi

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı yapan veya yapacak olan sürücüler için alınması zorunlu olan mesleki yeterlilik belgesine SRC 1 Belgesi denir. Mesleki yeterlilik belgesi almak için en az ilkokul mezunu olmak gerekmektedir. Ayrıca B-E-C-D sınıfı ehliyetlerden birine sahip olunması yeterlidir. Uluslararası taşımalarda çalışacak  sürücülerin, silah, uyuşturucu, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları şartı da aranmaktadır.

SRC 1 belgesi için sınav öncesi alınacak eğitimlerde cezalar ve trafik kuralları, çalışma ve dinlenme süreleri, ilk yardım, harita bilgisi ve turizm taşımacılığı gibi dersleri de içeren çeşitli dersler toplam 32 saat süreyle verilmektedir. Bu Derslere katılım zorunludur. SRC 1 belgesi alan sürücüler otobüs, minibüs, taksi, midibüs ve benzeri yolcu taşıyan araçlar kullanabilirler.

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin zorunlu alması gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.